Quantum BITS is looking for a new Accounting Officer!

Η Quantum BITS ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών λύσεων στους τομείς της πληροφορικής και της λογιστικής. Είμαστε μια δυναμική ομάδα επαγγελματιών στους τομείς της πληροφορικής και της λογιστικής, που παρέχουμε αξιόπιστες και ανταγωνιστικές λύσεις στους πελάτες μας. Το πελατολόγιό μας ποικίλλει, απαρτιζόμενο από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες έως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε περισσότερες από 10 χώρες παγκοσμίως. Η έδρα μας βρίσκεται στην Αθήνα με γραφεία στη Θεσσαλονίκη και το Λονδίνο.

Αυτή την περίοδο, αναζητούμε να εντάξουμε στην ομάδα μας έναν Accounting Officer!

 • Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα 
 • Μοντέλο εργασίας: Υβριδικό (μία φορά την εβδομάδα τηλεργασία) 
 • Τύπος θέσης: Πλήρης απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα) 

Ο/Η Accounting Officer καλείται να παρέχει υποστήριξη στο λογιστικό & φοροτεχνικό τμήμα και να διαχειρίζεται έγκαιρα τις καθημερινές εργασίες σε συντονισμό με την υπόλοιπη ομάδα. Σε αυτόν τον ρόλο, θα πρέπει να είστε σε θέση να επεξεργάζεστε αριθμητικά δεδομένα με άνεση και να δίνετε προσοχή στη λεπτομέρεια. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 

 • Χειρισμό λογιστικών εγγραφών για βιβλία Β & Γ κατηγορίας και προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ. 
 • Υποστήριξη της ομάδας στην προετοιμασία των μηνιαίων/ετήσιων εργασιών, προετοιμασία αναφορών και διαχείρισης του αρχείου των πελατών.  
 • Ανάληψη καθηκόντων εκτός γραφείου (π.χ. Μητρώα Επιχειρήσεων / ΓΕΜΗ, Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων / ΕΦΚΑ και εφορίες) για τις ανάγκες των πελατών. 
 • Επίλυση αιτημάτων των πελατών μέσω mail, τηλεφώνου ή live συναντήσεων, ανάλογα με το ζήτημα. 
 • Παροχή βοήθειας σε άλλα σχετικά λογιστικά projects και έρευνες. 
 • Προετοιμασία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
 • Εκπαίδευση ασκούμενων και νεότερων υπαλλήλων στις κύριες αρμοδιότητες, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Αναζητούμε έναν υποψήφιο/μια υποψήφια με τις ακόλουθες δεξιότητες: 

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη λογιστική, στα χρηματοοικονομικά ή σε άλλο συναφές πεδίο. 
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις σχετικές με τη λογιστική/φοροτεχνικά τουλάχιστον 1 έως 3 ετών. 
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, τόσο προφορικά όσο και γραπτά. 
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η γνώση των προγραμμάτων της Epsilon Net θα ληφθεί υπόψη θετικά στην αξιολόγηση της αίτησης. 
 • Καλή κατανόηση των αρχών και πρακτικών της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής. 
 • Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με άλλα μέλη της ομάδας. 
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. 
 • Δραστήριο, συνεπές και αξιόπιστο άτομο με θετική στάση και πελατοκεντρική αντίληψη. 
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους. 

Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ένα σύστημα παροχής κινήτρων με γνώμονα την απόδοση, το οποίο συμπεριλαμβάνει ενδοεπιχειρησιακή ή/και εκπαίδευση από διακεκριμένους εξωτερικούς παρόχους, καθώς και την ευκαιρία να εξελιχθείτε σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο εργασιακό περιβάλλον. 

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο hr@quantum.gr.
Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι με την υποβολή του βιογραφικού σας, συμφωνείτε με τους
όρους και τις προϋποθέσεις μας.


Quantum BITS was founded in 2013 with the purpose of providing end-to-end consulting solutions in the areas of information technology and accounting. We are a vibrant team of IT and Accounting professionals providing reliable and competitive solutions to our clientele that varies from large multinationals to small and very small entities in more than 10 countries around the globe. Our headquarters are based in Athens with supporting offices in Thessaloniki and London. 

We are currently seeking to recruit an Accounting Officer!

 • Location: Athens, Greece 
 • Working model: Hybrid (once a week remote working) 
 • Type: Full time (40 hours/week) 

The Accounting Officer will provide support to the Accounting & Tax division by managing daily tasks in a timely manner in coordination with our team. In this role, you will be expected to be able to comfortably work with numbers and pay attention to detail. 

Your main responsibilities will include: 

 • Handling general ledger entries for B & C class of books and preparing VAT returns. 
 • Assisting the team in the preparation of monthly/yearly closings, reporting and documentation. 
 • Undertaking out-of-office duties (e.g., Business Registries / GEMI, Social Security Funds / EFKA and tax offices) regarding customer operations. 
 • Trying to resolve client requests through mail, phone or live meetings, depending on the issue. 
 • Assisting with other relevant accounting projects and research. 
 • Undertaking the preparation of annual tax filings for individuals and legal entities. 
 • Training interns and junior officers in the main responsibilities, whenever applicable. 

We are looking for a candidate with the following skills: 

 • University or Upper Education Degree in Accounting, Finance or any related field. 
 • Proven experience in accounting/tax related positions of at least 1 to 3 years is required. 
 • Excellent command of the Greek and English language, both verbal and written. 
 • Excellent computer literacy. Epsilon Net software knowledge will also be considered an asset. 
 • Good understanding of accounting and financial reporting principles and practices. 
 • Ability to cooperate effectively with other team members. 
 • Excellent organizational skills with great attention to detail. 
 • Energetic, consistent, and reliable personality with positive attitude and client-oriented perception. 
 • Military service obligations fulfilled for male candidates. 

Our company offers a competitive remuneration package, a performance-related incentive scheme including in-house and/or outsourced training, and the opportunity to evolve in a friendly, modern, and organized work environment. 

You can send your CV at hr@quantum.gr.
All applications will be treated with strict confidentiality. Please know that by submitting your resume, you agree
to our terms and conditions.

Χρήσιμα Links

Q

Στοιχεία Επικοινωνίας

Quantum Business & IT Solutions
Αριθμός ΓΕΜΗ: 148464501000

Αθήνα: Περικλέους 30-32, Σύνταγμα 105 62

Θεσσαλονίκη: Βασιλέως Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ, 54623

211 210 40 50
info@quantum.gr

Δευτέρα - Παρασκεύη: 09:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.