Όροι Χρήσης & Ιδιωτικό Απόρρητο

Η επίσκεψη, προσπέλαση, πρόσβαση ή/και οποιουδήποτε είδους χρήση του παρόντος ιστοχώρου, καθώς και των παράλληλων ιστοσελίδων και υποϊστοσελίδων που διατηρεί η εταιρεία, σε ίδιες πλατφόρμες ή/και σε δίκτυα τρίτων, συνεπάγεται την αποδοχή των παρακάτω όρων εις όλον.

1. Πνευματικά Δικαιώματα Ιστοχώρου

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) του παρόντος χώρου διαδικτύου προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στη Quantum Business & IT Solutions ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο quantum.gr απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν μερικά ή ολικά. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της Quantum Business & IT Solutions ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κ.λπ. που αντιπροσωπεύουν την Quantum Business & IT Solutions ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψιν ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.

2. Ευθύνη Φερεγγυότητας Πληροφοριών & Δεδομένων Ιστοχώρου

Η Quantum Business & IT Solutions δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κ.λπ.).

Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω δεσμών (links) σε άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η Quantum Business & IT Solutions δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους ούτε για την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η Quantum Business & IT Solutions ρητά δηλώνει ότι ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επιλογής, αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης των λειτουργιών των προϊόντων λογισμικού που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου της.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Quantum Business & IT Solutions πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και:

α) κατά τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους,
β) σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη και
γ) κατά τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.

3. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Quantum Business & IT Solutions συλλέγει από την ιστοσελίδα της προσωπικές πληροφορίες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες της σελίδας.

Η Quantum Business & IT Solutions συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), όπως ισχύει σε κοινοτικό επίπεδο και με τον τρόπο που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή του λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

Η Quantum Business & IT Solutions σας πληροφορεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα quantum.gr θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας της Quantum Business & IT Solutions. Αυτά τα αρχεία χρησιμεύουν για τη διαχείριση, την οργάνωση ή την παροχή περιεχομένου στους πελάτες της Quantum Business & IT Solutions, την καλύτερη γνώση των προτιμήσεών τους και την προσαρμογή των υπηρεσιών της σε αυτές, καθώς και για το ενδεχόμενο παροχής νέου περιεχομένου ή υπηρεσιών και την αποστολή προωθητικού υλικού σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις προσφορές της Quantum Business & IT Solutions στον τομέα των υπηρεσιών και του περιεχομένου που προσφέρονται μέσω του quantum.gr. Η Quantum Business & IT Solutions δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει κατ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες της ιστοσελίδας της.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της www.quantum.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της www.quantum.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ιστοσελίδα www.quantum.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην ιστοσελίδα www.quantum.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης / πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν, καθώς και το δικαίωμα να αιτηθεί την διαγραφή του αρχείου που ενδεχομένως έχει τηρηθεί, με έγγραφη επιστολή του είτε ταχυδρομικώς στην έδρα της εταιρείας, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση επικοινωνίας της εταιρείας.

4. Πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψη (cookies)

Τι πληροφορίες ζητάμε;

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα www.quantum.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας) μόνο όταν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να συμμετέχετε σε κάποιο διαγωνισμό ή εάν επιλέξετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας newsletter. Για να μπορεί να προσφερθεί προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, χρησιμοποιούνται αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στον ιστοχώρο, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείται κωδικός πρόσβασης σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται με την έξοδό σας από τον ιστοχώρο.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε συνεχώς την εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών του ιστοχώρου μας. Για να το πετύχουμε αυτό και για να καλύψουμε κάθε ανάγκη, χρησιμοποιούμε στοιχεία τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις προτιμήσεις των χρηστών κατά την περιήγηση στον ιστοχώρο μας.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον πλοηγό που χρησιμοποιείται (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστοχώρου. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι cookies:

• Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ιστοχώρου, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την αποθήκευση προϊόντων στην wishlist.

• Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις των χρηστών κατά την περιήγησή τους στον ιστοχώρο, ώστε να μπορούν να προταθούν τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες τους.

• Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να δείξουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα των χρηστών, ώστε να μην εμφανίζονται ενοχλητικά και ανεπιθύμητα μηνύματα.

• Cookies Analytics: Αυτά δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του ιστοχώρου μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε στους χρήστες μας.

5. Υποβολή Βιογραφικών & Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστοχώρο της εταιρείας ή/και παράλληλες ιστοσελίδες και υποϊστοσελίδες της ιδιοκτησίας της εταιρείας σε άλλες πλατφόρμες, ενδέχεται να μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για ανοιχτές θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας και να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτημα συνεργασίας ή να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Η υποβολή βιογραφικού και η συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων που θα ζητούνται στην εκάστοτε πλατφόρμα είναι απαραίτητες προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά σας για την πλήρωση θέσεων εργασίας στην εταιρεία μας.

Με την επιτυχή υποβολή του βιογραφικού σας ή/και την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας ζητηθεί, συναινείτε αυτόματα στην παραχώρηση προς την εταιρεία και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ή/και τους εξωτερικούς της συνεργάτες του δικαιώματος επεξεργασίας, προσπέλασης και διατήρησης των ως άνω περιγραφόμενων προσωπικών στοιχείων για ένα (1) έτος. Μετά την υποβολή, θα ενημερωθείτε με e-mail για το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Quantum Business & IT Solutions και των παράλληλων ιστοσελίδων και υποϊστοσελίδων που διατηρεί η εταιρεία, σε ίδιες πλατφόρμες ή/και σε δίκτυα τρίτων προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.

Q

Στοιχεία Επικοινωνίας

Quantum Business & IT Solutions
Αριθμός ΓΕΜΗ: 148464501000

Αθήνα: Περικλέους 30-32, Σύνταγμα 105 62

Θεσσαλονίκη: Βασιλέως Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ, 54623

211 210 40 50
info@quantum.gr

Δευτέρα - Παρασκεύη: 09:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.