Την Πέμπτη 15 Απριλίου, η Παγκόσμια Τράπεζα σε συνεργασία με την EFAA (European Federation of Accountants and Auditors) διοργάνωσε online συνέδριο με θέμα: ‘’Future of SMPs: Business Diversification Through Offering New Services’’. Το event αυτό, είχε ως βασικό στόχο να αναδείξει το πόσο σημαντικό είναι για μια μικρό-μεσαία επιχείρηση που παρέχει λογιστικές υπηρεσίες να διαφοροποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει καθώς και το πως μπορεί μέσα από αυτές να αποκομίσει ισχυρά οφέλη. 

Στην εκδήλωση αυτή, συμμετείχε ως βασική ομιλήτρια η Accounting Director & Co-founder της Quantum BITS, Αναστασία Χαλκίδου. 

Η έξαρση της πανδημίας του COVID 19, ανέδειξε όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν στην πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση, δεν πρέπει απλά να προσαρμοστούν στην νέα ψηφιακή εποχή, αλλά πρέπει να σχεδιάσουν και να προσφέρουν νέες και διαφοροποιημένες υπηρεσίες οι οποίες θα ικανοποιούν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών. 

Ποιες όμως είναι οι νέες αυτές διαφοροποιημένες υπηρεσίες και με ποιον τρόπο μπορούν να συμβάλλουν όχι μόνο την βιωσιμότητα αλλά και την περεταίρω εξέλιξη και ανάπτυξη των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων; 

Στο πολύ σοβαρό ερώτημα, που απασχολεί πλήθος επιχειρήσεων ανά τον κόσμο απάντησε η κα Χαλκίδου μέσα από την παρουσίαση του success story της Quantum BITS. 

Ο κλάδος της λογιστικής κλήθηκε κατά την διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας να αντιμετωπίσει πλήθος δυσκολιών και προκλήσεων καθώς κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε αυτόν βασιζόταν η συνέχεια του οικονομικού κύκλου. 

Η Quantum BITS από την πρώτη κιόλας στιγμή, αντιλαμβανόμενη τις απαιτήσεις της νέας εποχής όπως αυτή διαμορφώνεται, προχώρησε στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του επιχειρηματικού της μοντέλου το οποίο βασίστηκε σε 3 πυλώνες: 

  1. Νέες ανάγκες, νέες υπηρεσίες
  2. Ψηφιακός μετασχηματισμός 
  3. Ενίσχυση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

Η νέα αυτή εποχή, διαμόρφωσε νέες ανάγκες και ενίσχυσε τις απαιτήσεις των πελατών. Τις νέες αυτές ανάγκες, αφουγκράστηκε η Quantum BITS και στάθηκε στο πλευρό των πελατών της παρέχοντας τους υπηρεσίες για την διαμόρφωση του προϋπολογισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναδιάρθρωση των χρεών τους και την ενίσχυση των κεφαλαιακών αναγκών τους, υπηρεσίες ανάλυσης οικονομικών δεδομένων και φυσικά συμβουλευτικές λογιστικές υπηρεσίες. 

Παράλληλα, έχοντας ήδη στον πυρήνα της επιχειρηματικής της στρατηγικής την Πληροφορική, ενσωμάτωσε πλήρως και με επιτυχία τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τρόπο λειτουργία της. Έτσι, αυτοματοποίησε την επικοινωνία βρίσκοντας ή και δημιουργώντας νέα κανάλια επικοινωνίας τόσο με τους συνεργάτες όσο και με τους εργαζόμενους.  

Επιπρόσθετα, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων για τη λήψη αποφάσεων, τόσο από την πλευρά των συνεργατών, όσο και από την πλευρά των ενδιαφερόμενων μερών (τράπεζες, δημόσιοι φορείς, επενδυτές κλπ.), δημιουργήθηκε μέσω των inhouse υπηρεσιών Πληροφορικής της Quantum BITS, ένα online personalized data analysis web app, το Quantum Financial Reporting Services(QFRS) για το οποίο αποσπάσαμε και τη χρυσή διάκριση στα Accounting Awards 2020.  

Tέλος, για την Quantum BITS η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η προσφορά στην κοινωνία είναι βασικός πυλώνας εξέλιξης και ανάπτυξης. Τα στελέχη της Quantum BITS παρείχαν δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε εν δυνάμει και υφιστάμενες επιχειρήσεις καθώς και σε μη κερδοσκοπικές οντότητες, συμμετείχαν ή συνδιοργάνωσαν εθελοντικά webinars με ειδικές θεματικές όπως θέματα Οικονομικού Απολογισμού και θέματα κατάρτισης Business Plan καθώς και γενικότερων θεμάτων που αφορούσαν τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Στην Quantum BITS, πιστεύουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τα ενεργά κύτταρα της παγκόσμιας οικονομίας και στηρίζουμε ενεργά την ενδυνάμωση τους μέσα από τη συμμετοχή μας σε συνέδρια παγκόσμιας εμβέλειας.