Τηλεργασία: Η νέα εργασιακή πραγματικότητα

Η έξαρση της πανδημίας του COVID19 αλλά και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για την αναχαίτιση του ιού πέρα από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις διαμόρφωσαν ένα νέο μοντέλο εργασίας, αυτό της τηλεργασίας. Αν και η έννοια της τηλεργασίας φάνταζε αδύνατη να εφαρμοστεί λόγω του νομικού πλαισίου, σήμερα αποτελεί νόμο του κράτους με την πλειονότητα των εργαζομένων να εργάζονται από το σπίτι.  

Η τηλεργασία, ωστόσο δεν ήταν αποτέλεσμα της διαρκούς εξέλιξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά αποτέλεσε επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις που θέλησαν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους ακόμα και κάτω από αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των εργαζόμενων να μην έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. 

Όπως δείχνουν τα ευρήματα, της έρευνας που διεξήχθη από το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε εργαζομένους οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα το 63,37% των ερωτηθέντων δεν είχε ποτέ εργαστεί από απόσταση σε καμία δουλειά του, το 5,79% είχε εμπειρία τηλεργασίας από άλλους εργοδότες, το 25,38% έχει εργασθεί με τη μέθοδο της τηλεργασίας κάποιες φορές, ενώ μόλις το 4,77% έχει εργασθεί μέσω τηλεργασίας συστηματικά. 

Τα ποσοστά αυτά αποδεικνύουν την ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες μεθόδους εργασίας. 

Πέρα όμως από την ανάγκη για εκπαίδευση, απαραίτητο κρίνεται να παρέχονται στους εργαζόμενους όλα εκείνα τα εργαλεία υποστήριξης της τηλεργασίας, όπως φορητοί υπολογιστές (laptops), λογισμικό και ασφαλή εργαλεία πρόσβασης/επικοινωνίας.  

Ωστόσο όπως δείχνει η ίδια έρευνα, λίγοι ήταν οι εργοδότες που είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν στους εργαζόμενους τους όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση ‘’Ποιο/ποια νέο εργαλείο/α σας παρείχε ο οργανισμός για την εργασία από απόσταση;’’ το 18% των ερωτηθέντων απάντησε ότι έλαβε από την επιχείρηση laptop, το 12,40 % πιστοποιητικό VPN, το 6,80 % λογισμικό/software/πρόγραμμα Η/Υ, το 6,20 % τηλεφωνική σύνδεση, το 5,70% πρόσβαση στο διαδίκτυο, το 2,40 % άλλο, ενώ το 1,50% σταθερό υπολογιστή 

Πολύ σημαντική είναι επίσης και η θετική στάση των εργαζόμενων σχετικά με την τηλεργασία που διαφαίνεται από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και η οποία φαίνεται να συναρτάται 

  • Αρνητικά με τον αριθμό των παιδιών του ερωτώμενου (ενδεχομένως εξαιτίας των προκλήσεων που θέτει ο συνδυασμός της τηλεργασίας με τη φροντίδα παιδιών που επίσης βρίσκονται στο σπίτι κατά την πανδημία)  
  • Θετικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του ερωτώμενου 
  • Θετικά με το μέγεθος του οργανισμού  

Τέλοςόπως ήταν αναμενόμενο, είχαν πιο αρνητική στάση για την τηλεργασία όσοι ασχολούνται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αυτοί που στην εργασία τους ασχολούνται «με μηχανές, εργαλεία ή ζώα», και αυτοί που «βοηθούν άλλους ανθρώπους (πχ. εκπαίδευση, ιατρική, νοσηλευτική, παροχή πληροφοριών, κλπ.)». Αντιθέτως, πιο θετικοί στην τηλεργασία ήταν όσοι κυρίως εργάζονται «με νούμερα, αρχεία ή μηχανές, με δεδομένο και τακτικό τρόπο». 

 

Το success story της Quantum BITS 

Η Quantum BITS με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, εφάρμοσε από την πρώτη στιγμή τα νέα μέτρα και έθεσε το εργατικό δυναμικό σε καθεστώς τηλεργασίας ήδη από τις 16 Μαρτίου 2020. 
Έχοντας στον πυρήνα της εταιρικής μας κουλτούρας την ενδυνάμωση των εργαζομένων και επενδύοντας εγκαίρως σε πρωτοπόρες μεθόδους και τεχνολογίες καταφέραμε από την πρώτη κιόλας στιγμή να παρέχουμε σε όλο της προσωπικό μας όλα τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία ούτως ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία μας και η υποστήριξη των συνεργατών μας που είχαν άμεση ανάγκη τις υπηρεσίες μας. Ωστόσο, το μυστικό της επιτυχίας της είναι η καλή, συνεχής επικοινωνία και η κατανόηση/επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε όλοι σαν ομάδα και σαν άνθρωποι πάνω από όλα 

Στην Quantum BITS, πιστεύουμε στους ανθρώπους μας, επενδύουμε σε αυτούς και είμαστε πάντα δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν.  

Γιατί η Quantum BITS, είναι οι άνθρωποι της! 

 

 

Χρήσιμα Links

Q

Στοιχεία Επικοινωνίας

Quantum Business & IT Solutions
Αριθμός ΓΕΜΗ: 148464501000

Αθήνα: Περικλέους 30-32, Σύνταγμα 105 62

Θεσσαλονίκη: Βασιλέως Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ, 54623

211 210 40 50
info@quantum.gr

Δευτέρα - Παρασκεύη: 09:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.