Ποιο είναι το νέο καινοτόμο εργαλείο QFRS της Quantum BITS;

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων για τη λήψη αποφάσεων, τόσο από την πλευρά των συνεργατών μας, όσο και από την πλευρά των ενδιαφερόμενων μερών (τράπεζες, δημόσιοι φορείς, επενδυτές κλπ.), δημιουργήσαμε μέσω των inhouse υπηρεσιών Πληροφορικής της Quantum BITS, ένα online personalized data analysis web app που ονομάσαμε Quantum Financial Reporting Service (QFRS).

 

Μέσω του QFRS παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής αυτοματοποιημένων οικονομικών αναφορών και η οπτικοποίηση αυτών (με χρήση ενεργών διαγραμμάτων/infographics), βασισμένων στα οικονομικά δεδομένα που απεικονίζονται στα λογιστικά αρχεία. Παρέχουμε με αυτήν την υπηρεσία τη δυνατότητα, ακόμα και στην πιο μικρή επιχείρηση, να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα εύχρηστο ψηφιακό εργαλείο χρηματοοικονομικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της καθώς και δυνατότητα σύγκρισης περιόδων για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

 

Πιο συγκεκριμένα, στο QFRS αναρτώνται σε μηνιαία βάση τα λογιστικά αρχεία των πελάτων (κυρίως τα υπόλοιπα λογαριασμών) και σύμφωνα με προκαθορισμένες συναρτήσεις, απεικονίζονται:

 

  • η πορεία των εσόδων της επιχείρησης
  • η πορεία των εξόδων της επιχείρησης
  • η κατηγοριοποίηση των εξόδων της επιχείρησης, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου (π.χ. αμοιβές προσωπικού, αγορές εξοπλισμού κ.λπ.)
  • τα καθαρά αποτελέσματα της επιχείρησης για την χρήση (φορολογητέα κέρδη και ταμειακό υπόλοιπο, εφόσον τηρείται)

 

Βασικός στόχος της Quantum BITS είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη του QFRS σε ένα εργαλείο αμφίδρομης επικοινωνίας για το day-to-day business. Μέσα από την ανάπτυξη του web application, οι πελάτες θα μπορούν να ενημερώνονται για επικείμενες προθεσμίες και υποχρεώσεις τους αλλά και να λαμβάνουν αντίγραφα σημαντικών εγγράφων που χρειάζονται σε αιτήσεις προς άλλους φορείς (πχ τράπεζες, ΕΣΠΑ κλπ.)

Χρήσιμα Links

Q

Στοιχεία Επικοινωνίας

Quantum Business & IT Solutions
Αριθμός ΓΕΜΗ: 148464501000

Αθήνα: Περικλέους 30-32, Σύνταγμα 105 62

Θεσσαλονίκη: Βασιλέως Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ, 54623

211 210 40 50
info@quantum.gr

Δευτέρα - Παρασκεύη: 09:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.