Οικονομικός Απολογισμός: γιατί αφορά τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις;

Κάθε επιχείρηση ενδιαφέρεται για τον οικονομικό αντίκτυπο των δράσεών της: από τις επιχειρήσεις εστίασης που μπορεί να θέλουν να υπολογίσουν τα κέρδη ή τις ζημιές συγκεκριμένων περιόδων (π.χ. εορτών), μέχρι τις εταιρείες λιανεμπορίου που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματά τους είτε σε σταθερή βάση (π.χ. ετησίως) είτε σε άλλες περιόδους (π.χ. εκπτώσεις).

 

Τα πράγματα όμως περιπλέκονται στην περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός έχει να διαχειριστεί πολλές διαφορετικές πηγές εσόδων και να διοχετεύσει τους πόρους της σε συγκεκριμένα έργα ή projects. Αυτό συμβαίνει συχνά στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι οποίες εισπράττουν συγκεκριμένα ποσά (από επιχορηγήσεις, δωρεές κ.α.) και οφείλουν να τα διαθέσουν σε συγκεκριμένες δράσεις και είδη εξόδων, ανάλογα με τον σκοπό τους (π.χ. workshops, σεμινάρια, αμοιβές προσωπικού κ.λπ.).

 

Στην Quantum BITS, ανταποκρινόμαστε στις εξατομικευμένες ανάγκες των συνεργατών μας. Γι’ αυτό και έχουμε διαμορφώσει ειδικά πρότυπα απολογισμού και προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις πιο συχνές απαιτήσεις των επιχορηγητών, που ουσιαστικά κατηγοριοποιούν τα διάφορα έσοδα και έξοδα και απεικονίζουν το αποτέλεσμα ανά έργο:

Στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα υπόλοιπα των επιχορηγήσεων παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς το εισπρακτέο ποσό πρέπει να αναλωθεί όλο για να μην φορολογηθεί. Απ’ την άλλη, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο έκτακτο έξοδο, η πρόταση επιχορήγησης θα πρέπει να τροποποιηθεί. Άρα, μία αναφορά του εξής τύπου:

… που μας πληροφορεί πως έχουμε εισπράξει 200,00 ευρώ για το συγκεκριμένο έργο, αλλά έχουμε ξοδέψει 282,50 ευρώ, είναι πολύ χρήσιμη στη λήψη αποφάσεων, καθώς ο οργανισμός μπορεί να διαπραγματευτεί ανάλογα την πορεία της χρηματοδότησης του έργου.

Επιπλέον, η Quantum BITS έχει αναπτύξει το Quantum Financial Reporting System (QFRS), μια εφαρμογή βραβευμένη με χρυσή διάκριση στα Accounting Awards 2020. το οποίο παρέχει άμεση πληροφόρηση για την πορεία εσόδων – εξόδων σε δεδομένο χρονικό διάστημα με τη μορφή γραφημάτων:

Οι εξαγόμενες αναφορές μπορούν να προσαρμοστούν ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποστηρικτικό υλικό σε εκθέσεις προς τους επιχορηγητές.

Επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για μια λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του δικού σας οργανισμού!

 

 

 

Χρήσιμα Links

Q

Στοιχεία Επικοινωνίας

Quantum Business & IT Solutions
Αριθμός ΓΕΜΗ: 148464501000

Αθήνα: Περικλέους 30-32, Σύνταγμα 105 62

Θεσσαλονίκη: Βασιλέως Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ, 54623

211 210 40 50
info@quantum.gr

Δευτέρα - Παρασκεύη: 09:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.