Τι αλλάζει στις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων;

Βάσει του νόμου 4488/2017 του Υπουργείου Εργασίας, αλλάζουν αρκετά πράγματα σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Η Quantum B.I.T.S. συγκέντρωσε τις βασικότερες αλλαγές για την καλύτερη εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και προσωπικού.

Τι αλλάζει στις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων

Επιτόπιος Έλεγχος ΣΕΠΕ

Θεσπίζεται πλέον η υποχρέωση επίδειξης ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας από τους ευρισκόμενους στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια ελέγχου, εφόσον ζητηθεί από τους επιθεωρητές. Επίσης, προβλέπονται κυρώσεις όχι μόνο για τον εργοδότη, αλλά και οποιονδήποτε τρίτο αρνηθεί ή εμποδίσει την είσοδο των επιθεωρητών  ή/και την παροχή στοιχείων και πληροφοριών.

Πίνακας Προσωπικού

Πλέον δεν είναι χρειάζεται δεύτερος επιτόπιος έλεγχος στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απουσιάζει κάποιος εργαζόμενος από τον πίνακα προσωπικού – αντ’ αυτού, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας του ΣΕΠΕ μπορεί να επιβάλει απευθείας πρόστιμο. Επίσης, οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν αντίγραφα της κατάστασης προσωπικού σε όλους τους εργαζόμενους, όταν αυτοί απασχολούνται εκτός της έδρας ή του παραρτήματος της επιχείρησης.

Υπερωρίες και υπερεργασία

Οι εργοδότες είναι πλέον υποχρεωμένοι να δηλώνουν ηλεκτρονικά εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση ωραρίου, ακόμα και αν αυτή γίνεται μόνο περιστασιακά, και σε κάθε περίπτωση πριν τη νόμιμη λήξη του ωραρίου κάθε εργαζομένου. Η εκπρόθεσμη δήλωση υπερωρίας ή υπερεργασίας επιφέρει κυρώσεις για τον εργοδότη.

Αναγγελίες αποχώρησης ή καταγγελίας / λήξης σύμβασης εργασίας

Στην περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) και λήξης σύμβασης εργασίας ή έργου ορισμένου χρόνου, οι εργοδότες έχουν πλέον 4 εργάσιμες ημέρες για να υποβάλουν τα κατάλληλα έγγραφα (αντί των 8 που ίσχυαν). Ειδικότερα για την οικειοθελή αποχώρηση, απαιτείται πλέον και η υπογραφή του εργαζομένου στο ανάλογο έγγραφο και σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται δυνατό, ο εργοδότης θα πρέπει να του επιδώσει εξώδικη δήλωση, η οποία θα συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα έγγραφα αποχώρησης. Αν ο εργοδότης δεν υποβάλει εμπρόθεσμα όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της αποχώρησης, θεωρείται ότι η σύμβαση εργασίας λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

Τέλος, σημειώστε πως οποιαδήποτε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας που δεν έχει διευθετηθεί, τον αποκλείει από οποιαδήποτε δημόσια σύμβαση ή χρηματοδότηση.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για θέματα προσωπικού και μισθοδοσίας, καθώς και ζητήματα λογιστικής διαχείρισης, η Quantum BITS είναι στη διάθεσή σας για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες συμβουλευτικής.

Χρήσιμα Links

Q

Στοιχεία Επικοινωνίας

Quantum Business & IT Solutions
Αριθμός ΓΕΜΗ: 148464501000

Αθήνα: Περικλέους 30-32, Σύνταγμα 105 62

Θεσσαλονίκη: Βασιλέως Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ, 54623

211 210 40 50
info@quantum.gr

Δευτέρα - Παρασκεύη: 09:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.