Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Προσωπικού

Ένα νέο πρόγραμμα ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα που θα επιδοτεί το μισθολογικό κόστος νέων υπαλλήλων για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Παροχές

Το πρόγραμμα αυτό θα επιχορηγήσει το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος 20.000 θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κατά 50%. Η πρόσληψη θα αφορά θέσεις πλήρους απασχόλησης, οποιασδήποτε ειδικότητας.

Ωφελούμενοι εργοδότες

Οι εργοδότες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να είναι είτε ατομικές επιχειρήσεις όπου ο επαγγελματίας είναι κάτω των 35 ετών ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε άλλης μορφής στις οποίες συμμετέχει με εταιρικό κεφάλαιο νέοι έως 35 ετών με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά). Βασική προϋπόθεση είναι επίσης η εταιρεία να μην έχει ξαναπασχολήσει προσωπικό στο παρελθόν. Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, τα νυχτερινά κέντρα, οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου, οι εποχικές επιχειρήσεις και οι ελευθέροι επαγγελματίες με έδρα την κατοικία τους.

Ωφελούμενοι άνεργοι

Για να συμμετέχουν οι άνεργοι στη διαδικασία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και το ατομικό σχέδιο δράσης. Σημειώστε, επίσης, ότι η ενίσχυση δεν αφορά πρόσληψη για απασχόληση πέραν της δεκάτης βραδινής (22:00) ή την πρόσληψη υπαλλήλων με σκοπό την αναγωγή τους σε μέλη Δ.Σ. ή εταίρους νομικών προσώπων.

Διάρκεια & Ποσά

Η επιχορήγηση θα διαρκέσει 18 μήνες για πρόσληψη ανέργων μέχρι 29 ετών και 12 μήνες για ανέργους πάνω από τα 30. Το ποσό επιχορήγησης είναι το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους (δηλαδή του συνόλου των καθαρών αμοιβών και των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν και τους δύο), με ανώτατο όριο τα 500€ μηνιαίως.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία θα πρέπει να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Πηγή φωτογραφίας & πληροφοριών

Χρήσιμα Links

Q

Στοιχεία Επικοινωνίας

Quantum Business & IT Solutions
Αριθμός ΓΕΜΗ: 148464501000

Αθήνα: Περικλέους 30-32, Σύνταγμα 105 62

Θεσσαλονίκη: Βασιλέως Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ, 54623

211 210 40 50
info@quantum.gr

Δευτέρα - Παρασκεύη: 09:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.