Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Τι είναι, πώς ιδρύονται και ποιο είναι το φορολογικό τους καθεστώς;

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας υπάρχει αρκετή παραπληροφόρηση στα θέματα που αφορούν μη κερδοσκοπικές οργανώσεις (ΜΚΟ), ενώ συχνά θεωρείται δεδομένο πως μία μη κερδοσκοπική οργάνωση ιδρύεται για να διαχειριστεί “μαύρο” χρήμα. Αυτή η εσφαλμένη αντίληψη οδηγεί πολλούς ενδιαφερόμενους μακριά από αυτά τα εγχειρήματα, ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή να είναι η κατάλληλη λύση.

Η ομάδα της Quantum BITS διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση ΜΚΟ και είναι έτοιμη να λύσει όλες τις απορίες σας! 

Τι είναι όμως οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις; 

Πρόκειται για εταιρικές μορφές, ιδιωτικού δικαίου, που διατηρούν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπόλοιπων νομικών προσώπων (π.χ. των ΟΕ/ΕΕ), αλλά παράλληλα είναι οι μόνες μορφές εταιρειών που έχουν την δυνατότητα να εισπράξουν δωρεές και επιχορηγήσεις. 

Ποιες μορφές μη κερδοσκοπικών οργανώσεων υπάρχουν; 

Οι τρεις βασικές μορφές είναι οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), τα σωματεία/σύλλογοι και οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ). Έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους και οι διαφοροποιήσεις έγκεινται κυρίως στο πλήθος των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές (πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 στις ΑΜΚΕ, 20 στα σωματεία και 5 ή 7 στις ΚΟΙΝΣΕΠ) και στον τρόπο διοίκησης και εκπροσώπησης. Το βασικό κοινό τους χαρακτηριστικό όμως είναι πως και στις τρεις απαγορεύεται η διανομή κερδών στα μέλη (εξ ου και “μη κερδοσκοπικές”), ενώ αν υπάρχουν κέρδη, αυτά θα παραμένουν στην εταιρεία για μελλοντική χρήση. 

Τι χρειάζεται για να ιδρυθεί μία μη κερδοσκοπική οργάνωση; 

Ανεξάρτητα από την μορφή, όλες οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις πρέπει να έχουν καταστατικό το οποίο συντάσσεται από νομικό – δικηγόρο και μνημονεύει τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της οντότητας. Επιπροσθέτως, στο καταστατικό ορίζεται η έδρα, ο σκοπός και τα μέσα επίτευξης του σκοπού, αλλά και το κεφάλαιο και τα μέλη/εκπρόσωποι. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση οποιασδήποτε μορφής είναι η ύπαρξη πραγματικής (φυσικής) έδρας, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται. Η έδρα θα μπορούσε να είναι ένα οποιοδήποτε ακίνητο εντός της επικράτειας, που μισθώνεται ή ανήκει σε ένα από τα μέλη. 

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις; 

Γενικότερα, όπως όλες οι υπόλοιπες εταιρικές μορφές, έτσι και οι ΜΚΟ έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις ως προς την φορολογική διοίκηση. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν μπορεί να είναι υπόχρεες σε ΦΠΑ και εφόσον έχουν έσοδα από παροχή υπηρεσιών, μπορεί να έχουν και φορολογητέα κέρδη. 

Πώς επιλέγουμε τον σωστό συνεργάτη; 

Η ομάδα της Quantum BITS συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, αλλά και εθελοντικά με οργανισμούς που συνδράμουν στην υποστήριξη τέτοιων εγχειρημάτων. 

Γνωρίζοντας τις ιδιομορφίες του κλάδου, την μεταβλητότητά του και τους συνεχείς ελέγχους στους οποίους υπόκειται, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η λογιστική παρακολούθηση μίας ΜΚΟ δεν δύναται να γίνει διεκπεραιωτικά. Η βασική διαφορά τους σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές, εκτός από το θέμα της είσπραξης δωρεών, είναι η σωστή παρακολούθηση των εσόδων από επιχορηγήσεις και η κατάλληλη κατανομή τους σε προϋπολογισμένα έξοδα. 

Στα πλαίσια αυτής της ιδιαιτερότητας και αξιοποιώντας την εμπειρία της ομάδας μας και των συνεργατών μας, έχουμε αναπτύξει την πλατφόρμα QOBT.gr, ένα online σύστημα διαχείρισης εσόδων, παρακολούθησης εξόδων και αντιστοίχισης εξόδων και δημιουργίας αναλυτικών αναφορών. 

Εάν συμμετέχετε ή σκέφτεστε να ιδρύσετε κάποια ΜΚΟ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας στο accounting@quantum.gr. Θα χαρούμε να ακούσουμε το όραμά σας, να μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να σας καθοδηγήσουμε κατάλληλα. 

Χρήσιμα Links

Q

Στοιχεία Επικοινωνίας

Quantum Business & IT Solutions
Αριθμός ΓΕΜΗ: 148464501000

Αθήνα: Περικλέους 30-32, Σύνταγμα 105 62

Θεσσαλονίκη: Βασιλέως Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ, 54623

211 210 40 50
info@quantum.gr

Δευτέρα - Παρασκεύη: 09:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.