ΡΗΤΡΑ: Για να εντάσσονται οι επιχειρήσεις στα παρακάτω μέτρα στήριξης δεν μπορούν να προβούν σε απολύσεις, σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους αλλά ούτε και σε αλλαγή των όρων των συμβάσεων τους μέχρι 31/5/2020 τουλάχιστον.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Αναστολή συμβάσεων εργαζομένων
  • Δίνεται η δυνατότητα κατάργησης της αναστολής των συμβάσεων και επαναφοράς στην εργασία κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 40% του συνόλου του προσωπικού. 

  •  Το υπόλοιπο 60% του προσωπικού μπορεί να παραμείνει σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι 31/5/2020 και θα δικαιούται αποζημίωση ειδικού σκοπού αναλογικά για τις ημέρες που θα παραμείνει σε αναστολή.

    

 2.  Ωράριο εργαζομένων
  • Δίνεται δυνατότητα προσαρμογής του ωραρίου εργασίας του προσωπικού για το Μάιο σύμφωνα με το νέο, μειωμένο ωράριο της επιχείρησης.

  • Η μεταβολή του ωραρίου ΔΕΝ συνεπάγεται αλλαγή σύμβασης των εργαζομένων. Το επιπλέον κόστος των συμβάσεων αυτών θα καλυφθεί από το κράτος. 

Να υπενθυμίσουμε ότι για όσο διάστημα τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας δεν οφείλεται μισθοδοσία και δεν βεβαιώνονται εισφορές ΙΚΑ προς πληρωμή αλλά και ο εργαζόμενος απαγορεύεται να απασχολείται από την επιχείρηση με οποιοδήποτε τρόπο.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Βεβαιωμένες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία
  • Οι αναστολές πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία εξακολουθούν να υφίστανται, τον μήνα Μάιο, για το σύνολο των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης μέχρι σήμερα. 
 2. Έκπτωση ενοικίων
  • Η έκπτωση 40% επί του ενοικίου της επιχείρησης, όπως και της πρώτης κατοικίας και της φοιτητικής κατοικίας τέκνων των εργαζομένων της, συνεχίζει να υφίσταται και τον μήνα Μάϊο, για το σύνολο των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στα μέτρα στήριξης μέχρι σήμερα. Για τις επιχειρήσεις που θα ανοίξουν τον Μάιο, το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα επαναληφθεί για τους επόμενους μήνες (δηλ. για το ενοίκιο του Ιουνίου και επόμενα).