H γυναικεία επιχειρηματικότητα ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Η εύρεση ενός κοινού  ορισμού για την επιχειρηματικότητα των γυναικών, που έγινε αποδεκτή από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ζήτημα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ όλων των κρατών μελών (π.χ. κάποια εστιάζουν στους αυτοαπασχολούμενους, ενώ άλλα περιλαμβάνουν τους ελεύθερους γιατρούς μέσα στην επιχειρηματικότητα). Ωστόσο,η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί συνήθως τον ακόλουθο ορισμό: Η επιχειρηματικότητα των γυναικών αναφέρεται σε επιχειρήσεις στις οποίες το 51% της περιουσίας ανήκει σε μια γυναίκα και η διεύθυνση εκτελείται από μια γυναίκα.

Η συμβολή των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Μάλιστα, η  ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας αποτελεί για πολλές χώρες τη συνισταμένη πολιτικών που στοχεύουν τόσο στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους δυναμικού και στην καταπολέμηση της ανεργίας όσο και στην προώθηση των συνθηκών ισότητας μεταξύ των φύλων (Γιδαράκου, 2005).

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας (ΣΕΓΕ), η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά βήματα πίσω σε σχέση με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. Αυτό συνίσταται κυρίως σε 2 λόγους :

  1. στις ανισορροπίες στο συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με κύριο ανασταλτικό παράγοντα τις ανεπάρκειες που παρουσιάζονται στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών
  2. στις αδυναμίες στην εξεύρεση κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση της επένδυσης

Η έξαρση της πανδημίας του COVID 19 όμως διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων το οποίο ενισχύει σημαντικά την έννοια της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Η τηλεργασία μπορεί να αποτελεί απόρροια των περιοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση του κορωνοιού ωστόσο δεν είναι μία τάση η οποία θα ξεπεραστεί αφού αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο αποδοτικοί όταν εργάζονται από το σπίτι.Πλέον μετά και την δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για την τηλεργασία θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται  χωρίς να παραμελούν τα οικογενειακά τους καθήκοντα.

Η τεράστια αυξητική τάση που παρουσιάζει ο ρυθμός ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου (107% ) σε σχέση με το 2019 αποτελεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μια νεοσύστατη εταιρεία να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί ακόμα και σε μία τόσο μεγάλη κρίση. Και αυτό γιατι οι  καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν ραγδαία και οι καταναλωτές υιοθετούν τις  online αγορές ως βασικό πυλώνα της αγοραστικής τους συμπεριφοράς.

Τέλος , αυξάνονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία μειώνοντας έτσι σημαντικά την αβεβαιότητα που βιώνουν πλήθος γυναικών η οποία και αποτελεί σημαντικό τροχοπέδη για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

Τέτοια προγράμματα είναι :

  • Ανταγωνιστική οικονομία και ψηφιακή μετάβαση (θα δεσμευτούν πόροι σε ποσοστό 20,3%)

Αφορά τη διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, την προσαρμογή της ελληνικής βιομηχανίας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον με τη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία του επιχειρείν, την ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και της οικονομίας.Ο στόχος της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (τωρινό πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ) ενισχύεται συνολικά περίπου κατά 50%, με μεγάλο μέρος των κοινοτικών πόρων να κατευθύνεται στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

  • Νέες Επιχειρήσεις για Γυναίκες ( πρόγραμμα ΕΣΠΑ)

Οι Δράσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης `νέων επιχειρήσεων από γυναίκες (Επιχειρηματικότητα Γυναικών), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερος στόχος είναι η στροφή της αναπτυσσόμενης στη χώρα επιχειρηματικότητας από επιχειρηματικότητα ανάγκης σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας.

  • Δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών

Το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο για το έτος 2021 και θα έχει ως βασικό στόχο την εξοικείωση των γυναικών με το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Πηγές :

https://www.kethi.gr/

https://www.espa.io/

https://www.tovima.gr/

Χρήσιμα Links

Q

Στοιχεία Επικοινωνίας

Quantum Business & IT Solutions
Αριθμός ΓΕΜΗ: 148464501000

Αθήνα: Περικλέους 30-32, Σύνταγμα 105 62

Θεσσαλονίκη: Βασιλέως Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ, 54623

211 210 40 50
info@quantum.gr

Δευτέρα - Παρασκεύη: 09:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.