Πρόκειται για αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι ένταξης. Το αν θα λάβει ή όχι τη χρηματοδότηση η επιχείρηση θα αποφασιστεί από το κράτος σε επόμενο στάδιο.

Όλες οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις (βλ. ερώτημα 3) ανεξαρτήτως κλάδου και ανεξαρτήτως αν εντάχθηκαν σε προηγούμενα μέτρα ή όχι.

 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 1 και έως 500 εργαζόμενους (Σημείωση: Από 16/4/2020, εντάσσονται στο συγκεκριμένο μέτρο στήριξης και οι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ που δεν απασχολούν εργαζόμενους)
 • Μη προβληματικές επιχειρήσεις την 31/12/2019 (που δεν έχουν υψηλές σωρευμένες ζημιές στις προηγούμενες χρήσεις, δεν είναι σε καθεστώς πτώχευσης ή δεν έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση χρεών)
 • Επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια (πχ ΕΣΠΑ) άνω των 200.000 ευρώ για τα έτη 2018-2020
 • Επιχειρήσεις που δεν είναι σε καθεστώς αδράνειας ή δεν υποβάλλουν μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ από τον Απρίλιο του 2019

Είναι ενίσχυση ( χρηματοδότηση/δάνειο ) επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει. Η συνολική διάρκεια θα είναι 5ετής και το 1ο έτος θα αποτελέσει περίοδο χάριτος χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Το ποσό που θα επιστραφεί σε ισόποσες δόσεις για 4 χρόνια θα κριθεί από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων θα γίνει με την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες που δεν έχει γίνει γνωστός ακόμα.

Η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση
Ρήτρα μη απόλυσης εργαζομένων που απασχολούνταν την 30/3/2020 (δεν αναφέρεται μέχρι πότε θα ισχύει η ρήτρα αυτή) Επιστροφή της ενίσχυσης (πρόκειται για δάνειο και όχι επιχορήγηση)

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς taxisnet ηλεκτρονικά μέσω της νέας εφαρμογής aade.gr/mybusinesssupport. Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να βεβαιωθούν ότι έχουν δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό για την επιχείρηση τους ως όφειλαν στην υφιστάμενη εφαρμογή (https://aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/epaggelmatikos-logariasmos)

 • Για τις επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ:
  • Απλογραφικά βιβλία: κύκλος εργασιών ΦΠΑ για το Α’ τρίμηνο 2020
  • Διπλογραφικά βιβλία, κύκλος εργασιών ΦΠΑ για το Μάρτιο 2020
 • Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία:
  • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019,
  • το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019
  • τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020,
  • Το σύνολο των εξόδων εκτός των παροχών σε εργαζόμενους και των ενοικίων
 • Συμπλήρωση στοιχείων από Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020
  Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων θα συμπληρώνουν τα έσοδα τους κάθε μήνα και μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.
  Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, θα επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν. 

Η προθεσμία που έχει ανακοινωθεί είναι η 10 Απριλίου 2020 αλλά αναμένεται να δοθεί παράταση δεδομένου του όγκου των αιτήσεων που υποβάλλονται παράλληλα για τα μέτρα στήριξης αλλά και των μηνιαίων και τριμηνιαίων υποβολών δηλώσεων ΦΠΑ, φόρων κλπ. που συνεχίζονται κανονικά για όλες τις επιχειρήσεις.

Η «επιστρεπτέα προκαταβολή» θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του Taxis. Είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν θα μπορεί να συμψηφιστεί με άλλες οφειλές. Προφανώς θα πρόκειται για μια οφειλή στην εφορία, με ό,τι αυτό σημαίνει σε περίπτωση που δεν μπορέσει μια επιχείρηση να την επιστρέψει, σύμφωνα με τις προθεσμίες επιστροφής.

Tα πρώτα κρίσιμα σημεία για την επιλογή είναι:

 

 • η δέσμευση/ρήτρα «περί μη απολύσεων» καθώς δεν διευκρινίζεται η ημερομηνία λήξης της δέσμευσης
 • η συνεχής ενημέρωση των δεδομένων εσόδων για τους επόμενους μήνες με αυστηρή προθεσμία
 • οι κυρώσεις σε περίπτωση καθυστερήσεων πληρωμής δεδομένου ότι θα είναι μέσω TAXISNET

 

Δεδομένων ότι όπως ανακοινώθηκε πρόκειται για αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι αίτηση ένταξης, θα μπορούσε να υποβληθεί η αίτηση και να αποφασιστεί αν θα συμμετάσχει η επιχείρηση σε επόμενη φάση. Ακόμα όμως και η υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος δημιουργεί υποχρέωση μηνιαίας ενημέρωσης των στοιχείων για τα έσοδα της επιχείρησης μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.