Πρόκειται για αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι ένταξης. Το αν θα λάβει ή όχι τη χρηματοδότηση η επιχείρηση θα αποφασιστεί από το κράτος σε επόμενο στάδιο.

Όλες οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις (βλ. ερώτημα 3) ανεξαρτήτως ΚΑΔ και ανεξαρτήτως αν εντάχθηκαν σε προηγούμενα μέτρα ή όχι

  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), ανεξαρτήτως ΚΑΔ, οι οποίες απασχολούν από 0 και έως 1000 εργαζόμενους σε σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1/11/2020
  • Επιχειρήσεις που δεν είναι σε καθεστώς αδράνειας ή δεν υποβάλλουν μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από τον Ιούλιο του 2019 ως σήμερα
  • Επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων και έκδοση παραστατικών και έχουν κάνει έναρξη μέχρι 31/10/2020
  • Μη προβληματικές επιχειρήσεις την 31/12/2019 (που δεν έχουν υψηλές σωρευμένες ζημιές στις προηγούμενες χρήσεις) ή προβληματικές επιχειρήσεις που δεν είναι σε καθεστώς πτώχευσης ή δεν έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση χρεών
  • Επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια (πχ ΕΣΠΑ) άνω των 200.000 ευρώ για τα έτη 2018-2020

Είναι ενίσχυση (χρηματοδότηση/δάνειο) επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει. Η συνολική διάρκεια θα είναι 5ετής και το 1ο έτος θα αποτελέσει περίοδο χάριτος χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Το ποσό που θα επιστραφεί σε ισόποσες δόσεις για 4 χρόνια θα κριθεί από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς taxisnet ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.aade.gr/mybusinesssupport. Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να βεβαιωθούν ότι έχουν δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό για την επιχείρηση τους ως όφειλαν στην υφιστάμενη εφαρμογή

(https://aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/epaggelmatikos-logariasmos)

 

α) Για τις επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ:

  • απλογραφικά & διπλογραφικά βιβλία: κύκλος εργασιών ΦΠΑ για τους μήνες Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2020

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία:

  • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019,
  • Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019 εκτός των παροχών σε εργαζόμενους και των ενοικίων
  • τα ακαθάριστα έσοδα για τους μήνες Ιαν-Δεκέμβριο 2020,

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, θα επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Η προθεσμία που έχει ανακοινωθεί είναι η 15 Ιανουαρίου 2021.