Πρόκειται για αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι ένταξης. Το αν θα λάβει ή όχι τη χρηματοδότηση η επιχείρηση θα αποφασιστεί από το κράτος σε επόμενο στάδιο.

Όλες οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις (βλ. ερώτημα 3) ανεξαρτήτως κλάδου και ανεξαρτήτως αν εντάχθηκαν σε προηγούμενα μέτρα ή όχι (μπορούν να υποβάλλουν αίτημα και όσοι έλαβαν χρήματα κατά τον α κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής το Μάιο)

 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές), ανεξαρτήτως κλάδου/ΚΑΔ, οι οποίες απασχολούν από 0 και έως 1000 εργαζόμενους σε σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1/6/2020
 • Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους θα πρέπει να διαθέτουν ταμειακή μηχανή για να υποβάλλουν αίτηση
 • Μη προβληματικές επιχειρήσεις την 31/12/2019 (που δεν έχουν υψηλές σωρευμένες ζημιές στις προηγούμενες χρήσεις, δεν είναι σε καθεστώς πτώχευσης ή δεν έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση χρεών)
 • Επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια (πχ ΕΣΠΑ) άνω των 200.000 ευρώ για τα έτη 2018-2020
 • Επιχειρήσεις που δεν είναι σε καθεστώς αδράνειας ή δεν υποβάλλουν μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από τον Απρίλιο του 2019 ως σήμερα

Είναι ενίσχυση ( χρηματοδότηση/δάνειο ) επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει. Η συνολική διάρκεια θα είναι 5ετής και το 1ο έτος θα αποτελέσει περίοδο χάριτος χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Το ποσό που θα επιστραφεί σε ισόποσες δόσεις για 4 χρόνια θα κριθεί από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων θα γίνει με την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες (βλ. ερώτηση 8 παρακάτω)

Η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

 • Ενημέρωση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης σε μηνιαία βάση στη σχετική πλατφόρμα (βλ. ερώτηση 8 παρακάτω)
 • Ρήτρα μη απόλυσης εργαζομένων που απασχολούνται δεν αναφέρεται ακόμα αλλά αναμένεται να διευκρινιστεί
 • Επιστροφή της ενίσχυσης (πρόκειται για δάνειο και όχι επιχορήγηση)

Η    υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς taxisnet ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής www.aade.gr/mybusinesssupport. Πριν την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να βεβαιωθούν ότι έχουν δηλώσει επαγγελματικό λογαριασμό για την επιχείρηση τους ως όφειλαν στην υφιστάμενη εφαρμογή

(https://aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/epaggelmatikos-logariasmos)

 1. Για τις επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ:
  •    απλογραφικά & διπλογραφικά βιβλία: κύκλος εργασιών ΦΠΑ για τους μήνες Ιαν-Μαιο 2020

 2. Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία:
  •    το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019,
  •    Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019 εκτός των παροχών σε εργαζόμενους και των ενοικίων
  •    τα ακαθάριστα έσοδα για τους μήνες Ιαν-Μάιο 2020
 3. Συμπλήρωση στοιχείων από Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020
  •    για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων θα συμπληρώνουν τα έσοδα τους κάθε μήνα από την τρίτη και μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, θα επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

Η    προθεσμία που έχει ανακοινωθεί είναι η 22 Ιουνίου 2020.

Η    «επιστρεπτέα προκαταβολή» θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του Taxis. Είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν θα μπορεί να συμψηφιστεί με άλλες οφειλές. Προφανώς θα πρόκειται για μια οφειλή στην εφορία, με ό,τι αυτό σημαίνει σε περίπτωση που δεν μπορέσει μια επιχείρηση να την επιστρέψει, σύμφωνα με τις προθεσμίες επιστροφής.