5 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Στις 5 Ιουνίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Η επέτειος καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ τη δεκαετία του ’70 και αποτελεί μία καλή αφορμή για ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Στην Quantum πιστεύουμε ότι η οικολογία είναι σε μεγάλο βαθμό και προσωπική υπόθεση. Η ανακύκλωση και η ένταξη της πράσινης ενέργειας στην καθημερινότητά μας, είναι μικρά βήματα που οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να κάνουμε.

Μία από τις πιο μακροχρόνιες συνεργασίες μας είναι με την Wind Water Sun Energy, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μιλήσαμε με την νόμιμη εκπρόσωπο και κύρια μέτοχο της εταιρείας, κ. Μαρία Μπέσκου για τη «βιώσιμη ενέργεια», το τοπίο στην αγορά της χώρας μας και γιατί κρίνεται πλέον απαραίτητο να αφήσουμε πίσω μας τα ορυκτά καύσιμα.

Τι εννοούμε με τον όρο «πράσινη ενέργεια»;

Η «πράσινη ενέργεια» είναι η ενέργεια που παράγεται από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή αλλιώς, ήπιες μορφές ενέργειας, δηλαδή από μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, ο ήλιος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς τη χρήση συμβατικών, ορυκτών καυσίμων, και κατά συνέπεια διαθέτουν τρία βασικά πλεονεκτήματα συγκρινόμενες με τα συμβατικά καύσιμα:

· Δεν εξαρτώνται από πόρους που εξαντλούνται.

· Δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον, καθώς δεν απαιτείται η καύση τους και δεν προκαλούν άλλου είδους απόβλητα.

· Δεν απαιτούν εξόρυξη ή άντληση, και άρα παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον.

Σε κάθε περίπτωση οι ΑΠΕ έχουν μελετηθεί ως λύση στο πρόβλημα της αναμενόμενης εξάντλησης των (μη ανανεώσιμων) αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων.

Ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας.

Ποιο είναι το όραμα της Wind Water Sun Energy;

Η WWS ENERGY έχει ως όραμα την αειφόρα ανάπτυξη, μέσα από την κυριαρχία των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην εταιρεία μας πιστεύουμε ότι η ενέργεια είναι ζήτημα κεντρικής σημασίας για την ευημερία της κοινωνίας και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και θέλουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Πώς βλέπετε το τοπίο της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα;

Τελευταία, αναδεικνύονται δύο ζητήματα στο ενεργειακό τοπίο. Το πρώτο είναι η ανάγκη της ενεργειακής ανεξαρτησίας των κρατών και ειδικά της Ευρώπης, η οποία συνδέεται με τα θέματα γεωπολιτικής ισχύος και εθνικής ανεξαρτησίας, και το δεύτερο είναι η ανάγκη σταθερών τιμών ενέργειας οι οποίες δεν θα εξαρτώνται από τις διεθνείς διακυμάνσεις των καυσίμων, από τις πολιτικές ισορροπίες και από τους εκβιασμούς των προμηθευτριών χωρών.

Και τα δύο αυτά στοιχεία, χαμηλό σταθερό κόστος ενέργειας και ενεργειακή ανεξαρτησία, εξυπηρετούνται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα, καθώς έχουν αναπτυχθεί και αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν αναπτυχθεί τόσο όσο θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί και όσο θα έπρεπε να είχαν αναπτυχθεί. Η σημερινή κατάσταση αποδεικνύει ότι αν είχαμε περισσότερα αιολικά πάρκα, τώρα το ρεύμα που θα πλήρωνε ο καταναλωτής θα ήταν ακόμη φθηνότερο. Το 2021, το 20% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στην Ελλάδα παρήχθη από αιολικά πάρκα ,το 10% από φωτοβολταϊκά και το υπόλοιπο 10% από μεγάλα υδροηλεκτρικά.

Αν αυτή η ενέργεια, που είναι η πιο φθηνή μορφή ενέργειας, ήταν διπλάσια, η ανακούφιση στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών θα ήταν μεγαλύτερη.

Σήμερα υπάρχουν αρκετά ώριμα επενδυτικά σχέδια για ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων και νέων φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα που έχουν περιβαλλοντικές άδειες, έχουν διασφαλίσει δίκτυο και έχουν τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Αυτά είναι ρεαλιστικό να υλοποιηθούν τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια έτσι ώστε μέχρι το 2025-26 να έχουμε διπλασιάσει το ποσοστό από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ιδανικά δηλαδή, να βρισκόμαστε στο 60% από αιολικά και φωτοβολταϊκά – και μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά στο 70% – ήδη από τις αρχές του δεύτερου μισού της δεκαετίας. Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι η ριζική απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας η οποία είναι μία μεγάλη γάγγραινα στην Ελλάδα.

Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

Στην ενεργειακή πολιτική θέλουμε ενέργεια. Θέλουμε φθηνή ενέργεια, θέλουμε καθαρή ενέργεια.

Και αυτά τα τρία τα προσφέρουν τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Παράγουν ενέργεια, παράγουν την πιο φθηνή ηλεκτρική ενέργεια.

Ιδιαίτερα τα νέα αιολικά πάρκα παράγουν τρεις με τέσσερις φορές πιο φτηνό ηλεκτρισμό από τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτης).

Η τρίτη παράμετρος είναι ότι η ενέργεια από ΑΠΕ, ήτοι η πράσινη ενέργεια, είναι καθαρή ενέργεια. Δηλαδή αντιμετωπίζει μετά βεβαιότητας το Νο 1 πρόβλημα του πλανήτη που είναι η κλιματική κρίση, αφού:

· Για την εκμετάλλευση των ΑΠΕ δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση.

· Πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σήμερα παγκοσμίως σε μεγάλη κλίμακα (ορυκτά καύσιμα και πυρηνική ενέργεια).

Μπορείτε να βρείτε την WWS Energy στο wws-energy.gr/.

Χρήσιμα Links

Q

Στοιχεία Επικοινωνίας

Quantum Business & IT Solutions
Αριθμός ΓΕΜΗ: 148464501000

Αθήνα: Περικλέους 30-32, Σύνταγμα 105 62

Θεσσαλονίκη: Βασιλέως Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ, 54623

211 210 40 50
info@quantum.gr

Δευτέρα - Παρασκεύη: 09:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.