Με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι στους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας ενεργοποιούμε και εμείς προληπτικά τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας και #μενουμεσπιτι:

  • το γραφείο θα λειτουργεί στο σύνολο του με απομακρυσμένη πρόσβαση
  • θα υπάρχει πάντα διαθεσιμότητα από όλους τους συμβούλους μέσω τηλεργασίας
  • αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας οι εξωτερικές εργασίες, εκτός αυτών που κρίνονται ως άκρως επείγουσες
  • ακυρώνονται όλα τα ραντεβού που είχαν προγραμματιστεί με συνεργάτες και αντικαθίσταται με εξ αποστάσεως διασκέψεις μέσω τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, κατόπιν διαθεσιμότητας
  • λόγω του αναμενόμενου περιορισμού στη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου απο τους παραπάνω περιορισμούς, ενθαρρύνεται η χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Ψυχραιμία και υπομονή
Stay safe!

Dear Partners,

Respectfully and responsibly towards our employees and associates we also take preventive action on the following security measures and #StayAtHome:

  • The office will be staffed via remote access
  • all our staff will be available via teleworking.
  • External operations are suspended until further notice, except those deemed to be extremely urgent
  • all scheduled appointments with partners are canceled and replaced by distance conferencing by telephone or other electronic means, upon availability
  • Due to the expected restriction on the ability to communicate over the phone by the above restrictions, the use of electronic mail is encouraged

Keep Calm and #StayAtHome