Επαγγελματικη Εκπαιδευση

Εκπαίδευση από εξειδικευμένους επαγγελματίες στους τομείς Λογιστικής και Πληροφορικής.

<

Η προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση σας

Η ολοκληρωμένη και συστηματική επαγγελματική εκπαίδευση όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις εξελίξεις στον τομέα της λογιστικής συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της παραγωγικότητας αλλά και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης.

Μέσα από εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών, η ομάδα της Quantum Business & IT Solutions σας μεταφέρει την πλέον επίκαιρη γνώση, καθώς και τις κατάλληλες μεθοδολογίες και πρακτικές με γνώμονα πάντα τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

επαγγελματική εκπαίδευση

Eκπαιδευτικες υπηρεσιες Λογιστικης, Πληροφορικης Για την έγκυρη και αξιόπιστη κατάρτιση του προσωπικού σας

Λογιστική

Η έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση αποτελεί βασικό παράγοντα για την ορθή λήψη αποφάσεων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης. Στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού τοπίου τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, η Quantum Business & IT Solutions παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν:

• Τις εξελίξεις στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)
• Τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή και διεθνή λογιστική και ελεγκτική νομοθεσία/πρότυπα

Πληροφορική

Η διείσδυση και η αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών είναι πλέον καθοριστική για την ώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Η εξειδικευμένη ομάδα της Quantum Business & IT Solutions μπορεί να σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στις τεχνολογικές ανάγκες της δικής σας επιχείρησης συμπεριλαμβάνοντας τα παρακάτω:

• Χρήση λογισμικών εφαρμογών γραφείου (MS office, Libre Office κλπ.)
• Ασφαλής χρήση του διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Χρήση σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων (Windows, Linux)
• Βασική διαχείριση μηχανογραφικών συστημάτων (exchange, spool, update κλπ. servers)
• Βασική διαχείριση και παρακολούθηση δικτυακού εξοπλισμού