ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

Υπεύθυνη και άμεση φοροτεχνική υποστήριξη των δραστηριοτήτων σας.

Αποτελεσματική προσαρμογή στο ευμετάβλητο φορολογικό περιβάλλον

Στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου φορολογικού περιβάλλοντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στην Quantum Business & IT Solutions εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες των ιδιωτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών μας.

Η ομάδα μας φροντίζει για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και υποστήριξη σας αναπτύσσοντας ένα πλάνο που ανταποκρίνεται στην πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη φορολογική νομοθεσία.

Τήρηση Λογιστηρίου

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Με γνώμονα τις δικές σας φορολογικές ανάγκες

Ιδιώτες

Η Quantum Business & IT Solutions βρίσκεται δίπλα στους ιδιώτες φορολογούμενους προσφέροντας ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

• Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1,Ε2)
• Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9)
• Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων
• Φορολογική υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού

Επιχειρήσεις

Στο σημερινό σύνθετο φορολογικό πλαίσιο, η επιλογή αξιόπιστου φοροτεχνικού συνεργάτη αποτελεί κλειδί για την επιτυχία της επιχείρησης σας. Σε συνεργασία με τους εταιρικούς μας πελάτες φροντίζουμε για την ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση τους και την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων τους με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

• Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων Φ.Π.Α
• Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
• Σύνταξη καταστατικού ΟΕ-ΕΕ, ενάρξεις επιτηδεύματος
• Φοροτεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες