Συμβουλευτικες Υπηρεσιες

Η τεχνογνωσία μας στην υπηρεσία της επιχειρηματικής στρατηγικής σας.

Δημιουργώντας επιχειρηματική αξία

Οι αξιόπιστες συμβουλευτικές υπηρεσίες αποτελούν βασικό συστατικό για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών. Στόχος της Quantum Business & IT Solutions είναι μέσω της τεχνογνωσίας μας να συμβάλλουμε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης της επιχείρησης σας με γνώμονα το δικό σας όραμα και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών καταγράφουμε τις ανάγκες σας και προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις, τις οποίες υλοποιούμε άμεσα και πάντα σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εξειδικευμένες λύσεις άμεσα και αποτελεσματικά

Κατάρτιση Προϋπολογισμών

Η κατάρτιση και παρακολούθηση των προϋπολογισμών αποτελεί βασικό εργαλείο για τον καλύτερο σχεδιασμό της επιχειρηματικής σας δράσης. Η ομάδα μας αναλαμβάνει την υποστήριξη της εταιρείας σας σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

• Οργάνωση και σύνταξη Προϋπολογισμού
• Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
• Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
• Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαχείριση Έργων

Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας, παρέχουμε στους πελάτες μας την ευελιξία που απαιτείται σε θέματα ανάλυσης και διαχείρισης έργων που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών, αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την οργάνωση, την εκτέλεση και την παρακολούθηση των έργων σας βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα της επιχείρησης σας.