Τηρηση Λογιστηριου

Ολοκληρωμένες λύσεις λογιστικής υποστήριξης για την επιχείρηση σας.

Με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματισμό

Η Quantum Business & IT Solutions αποτελεί ένα πολύτιμο συνεργάτη της επιχείρησης σας παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν τη χρηματοοικονομική και λογιστική λειτουργία των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων.

Με γνώμονα πάντα τις ανάγκες των πελατών μας, αναλαμβάνουμε όχι μόνο την τυπική εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων αλλά φροντίζουμε καθημερινά για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση τους σχετικά με την πορεία των δραστηριοτήτων τους αλλά και τις εξελίξεις της αγοράς.

Τήρηση Λογιστηρίου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Για την άρτια και αποτελεσματική τήρηση του Λογιστηρίου της επιχείρησης σας

Τήρηση βιβλίων

Η Quantum Business & IT Solutions παρέχει ολοκληρωμένη τήρηση των λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών και πλήρη εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες της επιχείρησής σας και τις νομοθετικές απαιτήσεις. Με την τεχνογνωσία που διαθέτει η ομάδα μας στον τομέα της πληροφορικής, παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής (βλ. Τεχνική Υποστήριξη).

Financial reporting

Η ορθή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων τόσο από τη διοίκηση όσο και από τους επενδυτές αναδεικνύουν τη σημαντικότητα των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών. Η ομάδα μας αναλαμβάνει τη σύνταξη ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων (ομίλου ή μεμονωμένων επιχειρήσεων) σύμφωνα με τις ανάγκες της νομοθεσίας καθώς και την τακτική παρακολούθηση του προϋπολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων με στόχο την πρόληψη και την ορθή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

επικοινωνηστε μαζι μας

Eσωτερικός έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μία δικλείδα ασφαλείας τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τους επενδυτές. H ομάδα μας συμβάλλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης σας συντάσσοντας εγχειρίδια περιγραφής θέσεων εργασίας (job description manuals) καθώς επίσης και δημιουργώντας εγχειρίδια διαδικασιών (procedure manuals) για κάθε λειτουργία/διαδικασία των χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων.